Amager

Ballerup

Bornholm

Frederiksberg

København

København Nord

Rødovre

Kalender

Lørdag den 3.9.2016

Øllets Dag

 

Lørdag den 5.11.2016

SM i håndbryg

Stedet oplyses senere. 

 

Øvrige arrangementer

kan du se i menuen 

for oven.

Region København

------------------------------------------------

Region København dækker:

Amager (348) - Ballerup (216) - Bornholm (102) - Frederiksberg (188) -91 København (581) - København Nord (279) - Rødovre (518) - Tallene i parantes er medlemmer pr. 15.6.2016 og er totaltal, d.v.s. både primære og sekundære medlemmer. Dette er gjort for at gøre tallene sammenlignelige.  

Bemærk

Vælger du en primær og en sekundær lokalafdeling, der begge ligger i den samme region, vil du ved udsendelse af mails fra denne region modtage 2 enslydende mails. 

Hvad laver Region København?

 

Vore vigtigste opgaver er

  • at samarbejde med lokalafdelingerne og sørge for at de fungerer
  • at repræsentere Danske Ølentusiaster i forbindelse med lokale pressemøder, uddeling af Den Regionale Ølpris og Dansk Ølmærke
  • at styre regionens økonomi og være bindeled imellem lokalafdelingerne og landsbestyrelsen

Ud over disse generelle opgaver forsøger vi, at lave en række fælles arrangementer i tæt samarbejde med lokalafdelingerne.

Medlemsstatistik for regionen

Antal medlemmer lige nu: 2101
Antal medlemmer for et år siden: 2110
Vækst det seneste år: -0.43%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 82.06%
Kvinder: 17.94%
Personlige medlemmer: 75.92%
Husstandsmedlemmer: 23.37%
Klubmedlemmer: 0.62%

Ændring af medlemsoplysninger

Flytter du til ny adresse

Skifter du mailadresse

Vælger du sekundær lokalafdeling

Vælger du interessegruppe

  • www.ale.dk
  • Login, medlemsnr. og pinkode står på dit medlemskort
  • Medlemsoplysninger
  • Ret medlemsoplysninger
  • Opdater

Hvis det undtagelsesvis ikke virker, kontakt da sekretariat@ale.dk

Regionsformand

Lars B Jespersen
Matthæusgade 48 D, 03, 330
1666 København V
20701748
Regionsnæstformand

Steen Christiansen
Rudebækvej 18
2610 Rødovre
24442319